Binatang Nakapagtapos ng Tourism Management, Mas Piniling Mag-saka pagka Graduate, Ngayon ay Kumikita ng Php200k sa Isang Buwan

Kadalasan, kumukuha ng trabaho sa mga opisina ang karamihang nakapagtapos na sa kolehiyo. Para sa kanila, mayroon silang marami at magandang oportunidad na makukuha kung sila ay magtatrabaho sa malalaking kompanya sa siyudad. Bihira lamang ang mga kwento ng college graduates na bumabalik sa kanilang lugar upang maging isang magsasaka.

Mayroon din namang maling akala ang karamihan na walang pag-unlad na makakamit sa pagsasaka. Nakakalungkot mang isipin ngunit ang iba ay mababa ang pagtingin sa propesyon na ito. Totoong napakahirap nito ngunit may maganda ring bunga ang pagsisikap at pagtitiyaga.

Ikinagulat din ng marami nang piliin ng Tourism Management graduate na si Jetro Secretaria ang pagsasaka kaysa pumili ng karera na angkop sa kaniyang natapos na kurso. Tubong Cebu si Jetro at nakapagtapos siya sa Cebu Normal University. Hindi na rin bago sa kaniya ang pagsasaka. Proud na ibinahagi ni Jetro na mga magsasaka rin ang kaniyang mga magulang. Ngunit dahil sa pagsasaka ay napagtapos nilang dalawa si Jetro at ang kaniyang kapatid.

Hindi rin naman basta-bastang nagdesisyon si Jetro na pumasok sa pagsasaka. Labis din ang kaniyang pag-iisip lalo na sa pagpili ng propesyon kung saan hindi lamang siya kikita ng mas malaki ngunit magiging komportable at kontento rin siya sa kaniyang pagtatrabaho. Dahil dito, naisip ni Jetro na maaaring kumita siya ng PhP10,000 hanggang PhP15,000 sa isang buwan kung siya ay magiging empleyado sa isang kompanya.

Bagamat wala siyang problema sa pagtatrabaho para sa iba, naisip niya na sa pagsasaka, maaari siyang kumita ng PhP30,000 hanggang PhP50,000 sa isang linggo o kaya naman ay PhP150,000 hanggang PhP200,000 sa isang buwan depende sa kaniyang aanihin na mga pananim at sa magiging presyo nito.

Bukod sa napakalaking kita, wala siyang magiging boss sa trabahong ito kaya naman talagang hawak niya ang kaniyang oras.

Makikita ngayon na talagang masaya at kontento si Jetro sa kaniyang napiling propesyon. Taliwas sa iniisip ng iba, masasabing komportable rin naman ang kaniyang pamumuhay.

Bukod sa malaking kita, siguradong may naihahain siyang pagkain para sa kaniyang pamilya. Inspirasyon din si Jetro para sa mga mas batang henerasyon na subukan ang pagsasaka lalo na at kakaunti na lamang ang mayroong interes dito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *