Mga Netizens, Naantig sa Istorya ng Lalaking Hindi Hinayaan Maging Hadlang ang Kanyang Kapansanan Upang Kumayod para sa Kanyang Pamilya

Ang pagtatrabaho sa isang palayan ay nangangailangan ng matinding sipag, tiyaga, katatagan at tibay ng katawan. Kailangang batak sa trabaho, mayroong lakas na maikukumpara sa kalabaw na siyang katuwang ng mga magsasaka sa bawat araw ng kanilang pagtatrabaho.

Ang pagiging magsasaka ay di kailanman naging biro sapagkat ang bawat pawis, kirot ng kasu-kasuan at bawat pagkasugat ng isang magsasaka ay katumbas ng tamis ng buhay na maipapatamasa niya sa kaniyang pamilya.Marahil nakakatikim tayo ng kanin mula sa bigas na pinagpaguran ng ating mga magigiting na magsasaka, subalit batid ba natin ang hirap ng trabaho nila?

Alam natin na hindi lahat makakatagal sa maputik at malawak na lupain na araw araw sinusuong ng isang magsasaka. Kadalasan ay tirik na tirik pa ang araw at animo’y mandidilim ang iyong paningin sa pinagsamang pagod at init ng naghuhumindik na araw. Hindi mapawi ng tubig ang pagod na dulot ng pagsasaka, subalit tinitiis ito lahat ng isang magsasaka para sa kaniyang pamilya at maitaguyod ang kaniyang mag-anak sa mga pangunahing pangangailangan ng mga ito gaya na lamang ng pagkain, damit, at pag-aaral ng mga anak nito.

Kadalasan, ang pangunahing sumasakit sa isang magsasaka ay ang kaniyang mga binti at paa, sapagkat ang mga yaon ang lubhang sumusuong sa makapal na putik na kinakalaban ng mga magsasaka sa pang araw-araw.

Kasalungat nito ang nararanasan ng isang magsasaka na walang mga binti at paa. Siya ay Li Jiewen na naputulan ng mga binti at paa dulot ng polyo.

Nanggaling sa bansang Tsina, si Li ay pinanganak apatnapu’t anim na taon na ang nakararaan. Siya ang pinakaunang anak kaya’t noong isinilang siya ay lubos ang galak ng kaniyang mga magulang. Ang lahat ng tuwang ito ay napalitan ng takot, pagkalungkot at awa ng malaman na si Li ay mayroong Poliomyelitis o polyo.Kumalat ang impeksyon sa dalawang binti ni Li sa ganoon kamurang edad at nagdulot ito ng pagpapahirap sa kanya sa paglalakad at maging pagkilos manlang. Subalit lumaki siyang matatag at hindi sumusuko ng ganoon kadali.

Ayon sa kanya “I never felt disappointed with my life although I have no legs.” Batid niyang kalunos lunos ang kanyang sitwasyon at lubos siyang dapat kaawaan, ngunit patuloy siyang humaharap sa kinabukasan na animo’y kumpleto ang paa at walang iniinda. 

Gamit ang isang maliit na piraso ng pansuporta, natuto siyang maglakad kinalaunan. Maging ang paglalaba, pagluluto at pagpunta sa paaralan ay nakakaya na niya gamit ang gabay na pansuporta. Maparaan at matapang si Li sa pagkontra sa kanyang kondisyon na kung tutuusin ay sinubukan siyang gawing imbalido noon.

Taong 1991 ng putulin ang mga binti ni Li para hindi na lubusang kumalat ang polyo sa iba pang parte ng kanyang katawan. Matapos naman na makapagtapos si Li sa mababang paaralan ay hindi na siya makapagpatuloy sa sekondarya dulot ng kahirapan.

Sa edad na dalawampu’t anim, si Li ay ikinasal at batid niyang lumaki ang kanyang responsibilidad bilang isang indibidwal at isang pamilyadong tao. Pinalitan niya ang kanyang pansuporta na gawa sa kahoy at mula noon ay ginamit na niya ang bakal na suporta na gawa sa mga pinulot niyang mga bakal sa kung saan saan.

Ayon sa kanya ay mas matibay ito at mas nagtagal na umabot ng sampung taon. Ayon din sa kanya nagagawa na niya ang mga bagay na ginagawa ng normal na tao ngunit sa isang mas matagal na paraan.Nakakapagtanim siya sa palayan ng mag isa at walang tulong ng sinuman. Pagapang niyang tinatahak ang palayan at sinusuong ang maputik at matubig na daan para makapagtanim ng palay para sa kanyang taniman. Bukod sa palayan, si Li ay nagpaparenta ng tangke ng isda, nagbebenta ng mga manok at pato at iba pang mga trabaho para kumita.

Bukod sa pagkayod, nakakatanggap din si Li ng tulong mula sa Union of People With Disability sa kanilang distrito at pati ang kanilang mga representate para makabuo sila ng mas magandang bahay para sa kaniyang pamilya at sa pagbubukas ng kanyang pangkabuhayan.

Patunay na ang sipag at tiyaga ni Li ang pawang naging susi ng kanyang tagumpay. Ito ang mga salik na nagbigay sa kaniyang pamilya ng kaginhawaan at naging tulay upang maitaguyod niya ng mas matibay ang kaniyang mag-anak.

Kagila-gilalas na hindi man siya kumpleto sa pisikal ay lubos naman siyang pinagpala sa biyaya, sipag, tiyaga, katatagan at tibay ng loob na humarap sa bawat araw na binigay ng Maykapal.

source: gtgoodtimesPlease follow and like us:

Related Post