Mag-Ina Pinalayas sa Tinitirhang Bahay Matapos Pumanaw ang Asawa, Ngunit Isang Bagay ang Iniwan ng Kanyang Asawa na Nagbigay Sakanila ng Ginhawa

Masakit tanggapin para sa isang tao na makita ang kanyang minamahal na nasa bingit ng kamatayan. Ngunit isa sa mga pinakamahirap na pagsubok ng isang tao ay makaranas ng isang trahedya na hindi niya inaasahang mangyari.Para kay Lumei, isa sa pinakamahirap na pagsubok sa kanyang buhay ay ang palayasin siya at ang kanyang anak ng kanyang bayaw sa bahay na tinitirahan nila. Ang masaklap pa dito ay kakamatay lamang ng kanyang asawa.

Dahil hindi alam ni Lumei ang kanyang gagawin at patutunguhan, wala siyang ibang taong mapagbabalingan ng kanyang kalungkutan kundi ang puntod ng kanyang yumaong asawa.

for illustration purpose only

Ngunit isang surpresa ang gumulat kay Lumei ng malaman niya ang sikretong magbabago ng buhay nilang dalawa ng kanyang anak.

Matalik na magkaibigan ang mag-asawa kaya masasabing matibay ang kanilang samahan. Ngunit hindi tumagal ng higit sa tatlong taon ang kanilang pagsasama dahil namatay ang lalaki ng ito ay atakihin sa puso.

Sobrang nasaktan si Lumei ng lubusan na halos hindi na siya makatulog ng maayos dahil kinailangan niyang pagdaanan ang sakit ng pagkawala ng kanyang mahal na asawa.

Isang araw umuwi ang bayaw ni Lumei at sinabihan siya ng walang pag-aatubili na umalis na ng bahay. Nagulat si Lumei sa mga binitawang salita ng kanyang bayaw at sapilitan silang pinaalis sa kanilang tinitirahan.

Mala mansyon sa laki ang bahay na tinitirahan ng mag-asawa at ang bahay na ito ay pagmamay ari ng bayaw ni Lumei.

Dahil malapit lang sa iskwelahan ang bahay ang ibang bakanteng kwarto dito ay ginawang paupahan ng bayaw ni Lumei. Dahil naging malapit ang magasawa sa ilang estudyanteng nangungupahan sa bahay ay madalas nila binibigyan ng pagkain ang mga ito at tinuring nilang parang mga anak nila ang mga bata.

Subalit ng pumanaw ang asawa ni Lumei, biglang nagbago ang trato sakanya ng kapatid ng kanyang asawa. Dahil halos wala pang naiipon si Lumei at ang asawa nya dahil sa madalas na pagtulong sa ibang taong nangangailangan, dumating ang punto na halos wala ng mabunot na pera si Lumei sa kanyang bulsa upang pambayad sa kanyang bayaw para sa kanilang kwartong inuupahan.

Nahirapan si Lumei dahil sa sapilitang pagtaboy ng kanyang bayaw sa kanilang tinitirhan na bahay. Walang ibang maisip na paraan si Lumei kundi ang umalis ng bahay. Naisip din niyang bumalik sa bahay ng kanyang ina ngunit sobrang layo ito.

Upang matugunan ang mga pangangailangan ng mag-ina, walang ibang nagawa si Lumei kundi ang maging matapang para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Nagsimulang magtayo ng isang maliit na negosyo si Lumei galing sa kakaunting perang naiwan ng kanyang asawa.

Sa tuwing nahihirapan siya sa mga problema sa buhay o sa tuwing naaalala niya ang kanyang yumaong asawa, binibisita niya ang puntod nito kasama ng kanyang anak dahil ito lang ang natatanging lugar na kung saan pwede siya magbuhos ng lungkot na nadarama niya.

Isang taon ang nakalipas nang bisitahin niya ulit ang puntod ng yumao niyang asawa, dalawang estranghero ang lumapit sa kanya at tinanong na: "Ikaw ba si Lumei?"

Napatango na lamang si Lumei at inalok siya ng trabaho sa isang partikular na kumpanya at pagkatapos ay umalis na ang dalawa.Sa gabing iyon, nagparamdam ang asawa ni Lumei sa isang panaginip at sinabing: "Huwag kang mag-alala, maaari kang pumunta at magtrabaho roon. Mabubuti silang tao. Natulungan ko sila noon at andito sila ngayon upang bayaran ang kabaitang ipinagkaloob ko sa kanila."

Pag-gising ni Lumei, agad niyang naalala na mahilig pala magsulat ang kanyang asawa sa talaarawan nito, ng binasa nya ang ilan sa mga pahina nito duon nya na napagalaman na madami pala itong natulungan kabilang na ang dalawang lalaking lumapit sakanya.

for illustration purpose only

Isang palang doktor ang yumaong asawa ni Lumei at siya ay laging mapagbigay para sa mga taong nangangailangan ng tulong.

Matagal na panahon na ang nakakalipas nang may nagawang kabutihan ang asawa ni Lumei. Marami siyang natulungan sa panggagamot at nailigtas na mga tao mula sa malalang sakuna. Marami rin siyang nailigtas na tao mula sa isang pagsabog at sa isang tao na nakulong sa isang nasusunog na sasakyan.

Lahat ng taong natulungan niya ay nag-alok sa kanya ng maraming regalo at pera para masuklian man lang ang kanyang kabaitan. Ang lahat ng mga ito ay tinanggihan ng asawa ni Lumei at hiniling na lamang na pangalagaan ang kanyang asawa at anak kung sakaling may mangyari sakanyan masama. Alam na ng asawa ni Lumei na may malubha itong karamdaman at nalalabi na lamang ang araw ng kanyang buhay.

Ang dalawang estranghero na lumapit kay Lumei ay natulungang iligtas ng kanyang asawa noong buhay pa ang ito. Tinupad nila ang kahilingan ng asawa ni Lumei at sinabing tutulungan ito kapag siya ay nawala na sa mundo.Pumunta si Lumei sa opisina ng dalawang estrangherong nag-alok sa kanya ng trabaho.

Maraming tao ang nag-alok ng tulong kay Lumei at binigyan siya ng oportunidad na itayo ang sarili niyang negosyo. Nabigyan din siya ng sarili niyang lugar na pwede nilang tirhan ng kanyang anak.

Simula noon ay nagkaroon si Lumei ng magandang buhay at mabubuting kaibigan. Parating sinasabi ni Lumei sa kanyang sarili na ang lahat ng ito ay regalo sa kanya ng yumaong asawa dahil sa mga mabubuting gawain niya noong buhay pa siya.

for illustration purpose only

Dahil dito, naisipan ni Lumei na magbukas ng isang organisasyon ng pagkakawanggawa para ipagpatuloy ang nasimulang kabutihan ng yumaong asawa.

Ang storya na ito ay nagtuturo sa atin ng kabutihan at kagandahang-asal. Lahat ng bagay na ginagawa nating magaganda ay may kaakibat na gantimpala na maaaring materyal o spiritwal na aspeto. Ano ang masasabi niyo sa kwento ni Lumei? Ibahagi ang inyong mga reaksyon sa artikulong ito.Please follow and like us:

Related Post