Amo ng Asong ito, Kinilig ng Malaman ang Dahilan kung Bakit nga ba Laging Nakadungaw ang Kanyang Alaga sakanilang Bintana

Ibinahagi ng babaeng ito ang nakakaantig na istorya ng kanyang aso at ang kapitbahay nitong pusa sa social media na halos ikinatuwa ng napakaraming netizens.

Noong umpisa, inakala niya na tumitingin lamang ang kanyang aso sa labas ng bahay ngunit nalaman ng may-ari na iba pala ang pakay ng asong ito. Sinusulyapan niya pala ang pusang nakatira sa kalapit na bahay araw-araw na para bang nahumaling ito ng sobra.Kalimitan sa mga aso, tinatahulan nila ang lahat ng nakikita nitong kakaiba sa kanilang paningin lalo na kung ito ay pusa. Ngunit iba ang pinapakita ng aso na ito sa pusa. Nagtitinginan lamang silang magdamag mula sa bintana ng kanilang bahay.

Umabot ang ganitong pangyayari halos araw-araw sa loob ng anim na buwan. Isang araw, nagkaroon ng bagong tanim na halaman ang kapitbahay ng may-ari ng aso. Dahil dito, wala nang mapanikan ang pusa para makita ang kapitbahay niyang aso at simula noon ay nahirapan na silang muling magkita.

Nadismaya ang aso sa tuwing susulyap ito sa bintana dahil hindi niya na nakikita ang kaibigan niyang pusa. Paulit-ulit niya itong ginagawa ngunit nabibigo lamang ito dahil sa wala roon ang kanyang inaabangan araw-araw.

Nang umabot ito ng mahigit na tatlong araw, hindi na kinaya ng may-ari ang sitwasyon ng kanyang aso. Dali-rali siyang nagsulat ng liham at inilagay ito sa harapan ng bintana ng kanyang kapitbahay, umaasang mabasa niya ang kahilingan nito.

Ito ang nakasaad sa kanyang liham:

[Dear Neighbor—

This is going to seem ridiculous, but I thought you should know that my dog (who lives next door with me) is madly in love with your cat…and has been for probably 6 months! Three times a day, he puts his paws on our railing to look at him/her on your windowsill. Now that you have potted plants there, he is heartbroken….but he keeps looking for your cat every time. Maybe your plants could switch to a different window??!

From, Your neighbor & her adoring dog!]

Malaki ang pasasalamat ng may-ari ng aso dahil tinupad ng kanyang kapitbahay ang hiling nito. Tinanggal nito ang lahat ng pananim na halaman sa kanilang bintana. Sa huli, nasusulyapan ng muli ng aso ang kaibigan niyang pusa.

Anong masasabi niyo sa nakakakilig na istoryang ito? Ibahagi ang inyong reaksyon sa artikulo na ito!Please follow and like us:

Related Post