Grupo ng mga Mananalisksik, Namangha sa Nadiskobre Matapos Suriin ang 2,500 taon Gulang na Egyptian Mummified Crocodiles Gamit ang CT Scan

Halos karamihan sa atin ay pamilyar na sa konsepto ng pag-iembalsamo o “mummification” na naging kaugalian sa sinaunang Ehipto.

Ang konseptong ito ay matagal ng tradisyon sa Ehipto at ginagawa nila ito sa mga taong namayapa na. Sinasanay din nila ang pag-eembalsamo sa mga alaga nilang hayop tulad ng pusa, aso, mongoose, unggoy, gazelle, at ibon para sundan sila sa kabilang buhay. Isa rin sa kanilang mga ineembalsamo o “mummify” ay ang mga buwaya.Isa sa mga hayop na ito ang sinuri ng mga mananaliksik mula sa Dutch National Museum of Antiquities. Ikinagulat nila ang kanilang nadiskubre pagkatapos nilang makita ang isang napakalaking buwaya na inembalsamo pa noong sinaunang panahon.

Ginamit ng mga mananaliksik na ito ang modernong 3D CT-scanner sa isang “mummified” na buwaya na halos tatlong metro ang haba.

Nalaman nila mula sa CT-scanner na ito pala ay dalawang buwaya na ipinagdikit kaya pala nagtaka sila kung bakit napakahaba ng buwayang ito.

Bukod sa dalawang buwayang iyon, nakita rin nila sa resulta ng scanner ang nga ipinagtagpi-tagping mga batang buwaya na halos nasa 47 ang bilang.

Ang pagkakadiskubre sa mga buwayang ito ay nagbigay ng mga panibagong kaalaman sa pamamaraan ng pag-eembalsamo sa mga buwaya noong sinunang panahon.Nakita rin nila ang ibat ibang uri ng mamahaling alahas sa loob ng mga telang nakapulupot sa buwaya. Nakatulong din ito sa pagbibigay ng mga panibagong kaalaman upang maunawaang maigi ang proseso ng pag-eembalsamo pati na rin kung papaano matukoy ang pisikal na anyo at edad ng mga ito.

Dahil sa scanner na ito, nakatulong ito para makita ng mga bisita ng museo ang virtual na autopsiya ng buwayang na-embalsamo.

[...we weren’t really expecting any new discoveries. After all, the mummy had already been scanned. It was a big surprise that so many baby crocodiles could be detected with high-tech 3D scans and this interactive visualization.] isinaad ng tagapamahala ng museo mula sa kanyang panayam.

Ayon sa mga mananaliksik tungkol sa sinaunang Ehipto, ang dahilan kung bakit iniembalsamo ang mga buwayang iyon ay para may maihandog na alay sa bathala ng Nile na si Sobek.

Isang napakalaking buwaya ang kadalasang inaalay nila para kay Sobek. Ngunit kung ang buwaya ay hindi pa sapat ang laki, dalawa ang ipinagsasabay nilang iembalsamohin.Noong panahon ng dinastiyang Roman at Ptolemy, ang pinakamalaking templo na sentro ng pagsasamba sa diyos na si Sobek ay ang Kom Ombo. Tinatago ng mga tao sa sinaunang Ehipto ang mga buwayang ito sa kanilang mga templo at lawa.

Pinapalamutian nila ang mga buwayang ito ng mga alahas para sa pagbibigay pugay sa diyos na si Sobek.

Inilalarawan nila si Sobek bilang isang diyos na may ulo ng buwaya. Makikilala rin siya sa kanyang palamuti sa ulo na tinatawag na “Atef crown” na hugis araw na may dalawang sungay. Iniuugnay din siya sa pinakamataas na bathala ng sinaunang Ehipto na si Amon-Ra.

Ini-embalsamo ng mga mamamayan ng Ehipto ang mga buwaya at isinasabay ito sa mga inililibing na tao upang makatanggap sila ng proteksyon mula kay Sobek sa kabilang-buhay.

Napakarami pang mga sikreto tungkol sa sinaunang Ehipto na hanggang ngayon ay hindi pa rin nadidiskubre o nalulutas. Ano ang masasabi ninyo tungkol dito? Ibahagi ang inyong reaksyon sa artikulo na ito.

source: goodtimesPlease follow and like us:

Related Post