Ang Pag-iibigan ng Mag-asawang nasa Wheelchairs na ito ang Magpapatunay na ang Tunay at Wagas na Pag-ibig Hahamakin Lahat Makasama Lang ang Isa’t-isa!

Kasabay ng paglipas ng panahon ang pagbabago sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, kasunod nito angmodernisasyon at hindi pagsunod ng iilan sa mga nakasanayan at tradisyunal na paniniwala. Isa ang kasal sa maituturing na sagrado at banal na tradisyon sa mundo ngunit tila naimpluwensiyahan na din ito ng makabagong panahon, pagbabagong kayang buwagin ang sumpaan ng magkatipan.Talaga namang maituturing na matapang ang mga mag-asawang pinaninindigan ang sumpaang magsasama sa hirap at ginhawa.

Gaya na lamang ng mag-asawang ito sa China na siyang magpapatunay ng wagas at tunay na pag-ibig. Masasabing larawan sila ng isang relasyong dapat tularan at gawing inspirasyon ng nakararami. Isa sa hinahangaan dahil sa kabila ng pagkakaiba at kapansanan ng bawat isa ay nagawang magsama at mamuhay ng matiwasay.

Aminado mang iba sa nakararami hindi nila hinahayaang maging dahilan ito para sumuko, at mamuhay ng masaya na magkasama. Ipinanganak ang lalaki na walang mga paa, gaya ng kanyang asawa, ang babae naman ay walang kakayahan sa pagkontrol sa kanyang mga paa dahilan para gumamit ng saklay ito.Upang matustusan ang pangangailangan ng bawat isa, mayroon silang “online shop” sa kanilang tahanan na mismong pinapatakbo at pinagkakabisihan nilang dalawa. Isa rin sa kinahihiligan nila ang musika kaya naman libangan ng dalawa ang laging pagkanta, paraan upang lalong lumalim at tumibay ang kanilang relasyon.

Tunay ngang nakakbilib ang mag-asawang ito dahil hindi nila ikinahihiyang ipadama at ipakita sa mga tao ang pagmamahal sa isa’t isa, nandiyan rin ang respeto, at ang kamangha-manghang pag-alaga nito sa bawat isa.

Tutol man ang kani-kanilang pamilya sa kanilang pag-iibigan, ipinakita at pinatunayan ng mag-asawang ito na mali ang iniisp ng iba. Dahil sa determinasyon at tiyaga nalalampasan nila ang anumang hamon ng buhay. Baon nila ang sumpaang aalagaan ang isa’t isa habang nabubuhay.Hirap mang maigalaw ng babae ang kanyang mga paa, ginagawa parin nito ang lahat para maalagaan ang sarili at ang kanyang asawa. Sumasailalim siya sa isang pagsasanay upang mapabuti ang mga biyas nito.

Gaya ng pangkaraniwang mag-asawa nagagawa din nilang mamasyal sa labas ng magkahawak-kamay. Hindi man sila nauunawaan at naiintindihan ng iba, ipinasasawalang-bahala lamang nila ito at nanatiling positibo sa buhay. Tunay ngang kahanga-hanga ang kuwento ng buhay ng mag-asawa, nararapat lamang na sila ay maging isang huwaran at inspirasyon sa nakararami.

source: gtgoodtimesPlease follow and like us:

Related Post